Privacy statement


Wij maken u er op attent dat door afnemers aan ons verstrekte gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor onze administratie, voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten en om u op de hoogte te (laten) houden van producten en diensten.

De opslag en doorgifte van voornoemde gegevens zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een email te sturen aan info@fanclubbarcelona.nl