Nieuws Juni 2014

10-06

Shirt verloot onder de leden

Onlangs heeft, in het kader van één van onze jubileumacties, de trekking plaatsgevonden van de verloting van een Barça thuisshirt onder de leden van de fanclub.

Voor de verloting hebben we Rummikub-cijfers gebruikt. We zijn daarbij als volgt te werk gegaan: Allereerst hebben we de Rummikub-cijfers 0, 1 en 2 in een Barcelona cap gedaan en daar blind één cijfer uit getrokken. Daarmee werd het eerste cijfer van het lidnummer, een duizendtal, bepaald. Het cijfer 1 werd hier getrokken. Vervolgens werd met de cijfers 0 t/m 9 het honderdtal getrokken. Deze viel op de 9. Middels dezelfde methode vielen daarna de 2 en tot slot de 4 en kwamen we uit op lidnummer 1924.

Dit nummer is van de heer Marcel Burhenne uit Maasbree. Wij feliciteren Marcel van harte met zijn prachtige prijs!! Hij krijgt zijn shirt binnenkort toegezonden.